Konwerter plików BMML na format Music XML

Obecnie możesz już przekształcić plik z rozszerzeniem BMML na format Music XML. Oznacza to, że Twój plik BMML będzie dostępny dla każdego, kto posługuje się jednym z popularnych edytorów muzycznych (Finale, Sibelius i wielu innych).

Jak to zrobić

  1. Naciśnij przycisk "browse".
  2. Wybierz plik BMML, który chcesz przekonwertować.
  3. Naciśnij przycisk "upload".
  4. Czekaj, aż ukaże się komunikat „download converted file” (pobierz przekonwertowany plik).
  5. Po ukazaniu się tego komunikatu możesz pobrać przekonwertowany plik. Uwaga! Jeżeli plik BMML jest duży, konwersja może zająć kilka minut.

Wprowadź plik bmml do konwersji.