Konwerter plików Music XML na format BMML

Obecnie można przekonwertować plik Music-XML na format BMML. Oznacza to, że każdy plik w formacie Music-XML można otworzyć za pomocą programu BME2 lub BMR, a więc może on zostać odczytany w systemie brajla.

Jak to zrobić

  1. Naciśnij przycisk "browse".
  2. Wybierz plik w formacie Music XML, który chcesz przekonwertować.
  3. Naciśnij przycisk "upload".
  4. Program pokaże listę partii, jakie zawiera twój plik Music XML.
  5. Możesz wybrać za każdym razem tylko jedną partię. Pojawi się okno, w którym należy opisać kilka cech Wybranej partii, takich jak: instrument, import/eksport, kierunek laseczek, klucz.
  6. To samo należy wykonać dla każdej z pozostałych partii. Można też pominąć krok 5 i 6. Wtedy program zastosuje wartości domyślne, na przykład interwały (i akordy) będą zawsze zapisywane od nuty najwyższej, a więc czytane w dół.
  7. Naciśnij przycisk "convert".
  8. Czekaj, aż pojawi się komunikat „download converted file” (pobierz przekonwertowany plik). Może to zająć trochę czasu, jeżeli konwertowany plik jest duży.

Upload Music XML file for conversion.